สิทธิลูกหนี้


ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ สิทธิต่างๆ ที่เป็นประโยชน์นี้ เพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ

“ การรักษาสิทธิ์และรู้สิทธิของตัวเอง เป็นเรื่องที่ควรกระทำนะครับ ”

ก่อนกู้ ต้องคิดให้ดี คิดให้หนัก ว่าจะกู้กับใคร กู้ที่ไหนดี มีกฎเหล็กที่ลูกหนี้อย่างเราควรรู้และปฏิบัติ คือควรก่อหนี้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหว และเป็นหนี้แล้วก็ต้องชำระ แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้แล้วเราไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ หรือมีความจำเป็นในการนำเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนยังไม่ได้จ่ายหนี้ ตามกฎหมายแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทวงเงินคืนหรือจ้างตัวแทนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ให้จัดการแทนได้ ดีที่สุดคือไม่เป็นหนี้ แต่ถ้าหากต้องเป็นหนี้ก็ขอให้เป็นหนี้ในระบบที่ถูกต้องกับที่เอส เอ็น เอ็น เพราะเราจะได้รับความมั่นใจ สบายใจ และอบอุ่นใจ ดีกว่าไปกู้นอกระบบ นอกจากต้องคิดว่าจะกู้ที่ไหน เพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ ก็ยังมีเรื่องสิทธิ์ต่างๆ ที่ลูกหนี้หลายคนไม่เคยรู้ ทั้งที่มันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้อย่างเรามากๆ ครับ


ศึกษาข้อมูลสำคัญของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตัดสินใจ

คุณมีสิทธิที่จะรู้เงื่อนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์หรือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเอส เอ็น เอ็นทุกสาขาได้จนกว่าจะพอใจ


สิทธิที่จะเลือกและเปรียบเทียบ

ก่อนตัดสินใจจัดสินเชื่อ คุณก็มีสิทธิเต็มที่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ คุณมีสิทธิเปรียบเทียบหรือเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ จะผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกเอาที่คุณสบายใจและผ่อนไหวได้เลย


รับเล่มทะเบียนคืนภายใน 15 วันเมื่อปิดบัญชี

เก็บเล่มไว้เองอาจหาย เพราะหลงลืมเป็นประจำเอาไปเก็บไว้ที่ไหน เอส เอ็น เอ็น จะเก็บรักษาเล่มทะเบียนของคุณไว้เป็นอย่างดี และเมื่อปิดบัญชี คุณจะได้รับเล่มทะเบียนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

  • สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม รับเล่มคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินและส่งมอบเอกสารชุดโอน


สิทธิในการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

สมัยนี้การให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครดูเป็นเรื่องที่ควรระวังอย่างมาก คุณมีสิทธิรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ใครก็ได้ เอส เอ็น เอ็น มีนโยบายปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ดังนั้นสบายใจได้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง


ยินดีให้คำแนะนำบริการที่ดีเสมอ

คุณจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ เป็นมิตร ทุกครั้งที่ใช้บริการกับเอส เอ็น เอ็น หากพบการให้บริการที่ไม่เหมาะสม หรือ มีข้อแนะนำติชมการให้บริการ สามารถแจ้งที่เบอร์ 088-890-8990 เวลาทำการ 8.00-17.00 น.


ต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้

หลังตัดสินใจทำสัญญากู้ยืม คุณต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้ และทุกครั้งที่ชำระค่างวด คุณต้องได้ใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ได้รับ สามารถทักท้วงได้ทันที อีกทั้งคุณจะได้รับ SMS ยืนยันการจ่ายค่างวดด้วย


มีวินัยสร้างประวัติทางการเงินที่ดี

หากคุณเป็นผู้กู้ที่มีวินัย ชำระค่างวดตรงเวลา เอส เอ็น เอ็น มีการเก็บบันทึกประวัติการชำระดีไว้เพื่อในอนาคตคุณจะได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการกู้กับใหม่กับเอส เอ็น เอ็น และยังได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับลูกค้าชำระดีอีกด้วย


ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า และติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม

คุณต้องได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนวันครบกำหนดชำระ และหากค้างชำระค่างวด คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้รับการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่จะไม่พูดจาข่มขู่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หมิ่นประมาท ดูถูก ทำให้อับอาย หรือทำการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตคุณ


สิทธิไถ่ถอนหลักประกัน และได้รับเงินส่วนต่างเมื่อรถถูกขายทอดตลาด

เมื่อถูกยึดหลักประกัน คุณมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายใน 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งยอดค้างชำระอย่างชัดเจน และสามารถชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีรถถูกขายทอดตลาด หากมูลค่ารถที่ขายได้นั้นสูงกว่ามูลค่าหนี้คงค้าง คุณจะต้องได้รับเงินส่วนต่างคืน