สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อยอดธุรกิจ ขยายร้านค้า ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยบริการที่เป็นกันเอง รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 20 ปี
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.39 บาท/เดือน* การพิจารณาวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่ยี่ห้อ รุ่น และปีรถ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย
มีรถ = มีทุน
รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
รับเงินทันที* เมื่อสัญญาได้รับการอนุมัติ
สะดวกกับ บริการ ‘เอส เอ็น เอ็น โฮม’ ที่ให้บริการถึงบ้าน ฟรี!


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-60 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. ภพ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
 7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

อัตราค่าธรรมเนียม
สมัครขอสินเชื่อ
ติดต่อเรา

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร
สินเชื่อสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ ที่ต้องการเงินทุนไว้ใช้เพิ่มผลผลิตให้เติบโต มีเงินสำรองไว้ใช้เสริมสภาพคล่องเมื่อรอเก็บเกี่ยว ด้วยเงื่อนไขที่ไม่ยุ่งยากและการบริการทำสัญญาถึงบ้าน
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน* การพิจารณาวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่ยี่ห้อ รุ่น และปีรถ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 7. เล่มทะเบียนตัวจริง

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

สมัครขอสินเชื่อ
ติดต่อเรา

สินเชื่อบ้านและที่ดิน
สินเชื่อบ้านและที่ดิน สำหรับคนที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน ลงทุน ขยายกิจการ หรือต้องการเงินหมุนในธุรกิจ เพียงถือโฉนดมา เอส เอ็น เอ็น ก็จัดให้ เพราะเราเชื่อว่าโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ
บริการสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านและที่ดิน
เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามสะดวก ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน

*รับพิจารณาเฉพาะเขตพื้นที่พิษณุโลก


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ปลอดภาระหนี้แล้ว
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. ภพ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
 7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

สมัครขอสินเชื่อ
ติดต่อเรา

ประกันภัยรถยนต์
ทำประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุณอุ่นใจยิ่งกว่า คลายความกังวลเมื่อเกิดภัย กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรถชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
เพิ่มความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล และภัยก่อการร้าย
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณีสูงถึง 1,000,000 บาทต่อคน/ครั้ง


คุ้มครองทันที สำเนากรมธรรม์ จัดส่งภายใน 30 วัน โดยฉบับจริงจะได้รับหลังผ่อนชำระเสร็จสิ้น
แจ้งเคลมประกันรถยนต์ได้ถึงแม้ยังผ่อนอยู่
มีประกันหลากหลายแบบให้เลือก
ช่องทางการชำระที่สะดวกสบายผ่านโมบายแบงค์กิ้งได้ทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทำประกันภัย
ติดต่อเราบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ อาทิ

เงื่อนไข

 1. บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย 5404010959

พ.ร.บ.
เอส เอ็น เอ็น ต่อ พ.ร.บ. ให้
เก๋ง กระบะ รถตู้ รถแทรกเตอร์ ก็ขับมาเลยที่ เอส เอ็น เอ็น
รวดเร็วรอรับได้ทันที
ทำเรื่องแล้วนั่งแชทเพลินๆ ก็ได้รับเอกสารพ.ร.บ.แล้ว
ไม่แอบแฝงค่าธรรมเนียม
ไม่แอบแฝงหมกเม็ดค่าใช้จ่าย
รถอายุกี่ปีก็ต่อให้หมด
ไม่ว่ารุ่นรุ่นไหน เอส เอ็น เอ็น ต่อ พ.ร.บ.ให้ทุกคัน ทุกอายุ ไม่มีเกี่ยงงอน
ทำ พ.ร.บ.
ติดต่อเรา
พ.ร.บ.สำคัญอย่างไร
พ.ร.บ.คือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน หากไม่ทำถือว่ามีความผิด โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ทำ พ.ร.บ. ต่อภาษีถือว่ามีความผิดนะครับ

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)ค่าเสียหายเบื้องต้น
หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมแทน

*หมายเหตุ :
 • ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก
 • จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีสูญเสียอวัยวะให้เป็นไปตามกรรมธรรม์กำหนด

เงื่อนไข
 1. บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 2. เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาภัย 5404010959